Felújításra kerül a piliscsabai római katolikus templom – „a templomfelújítás a közösséget szolgálja”

Hírek

Felújításra kerül a piliscsabai római katolikus templom – „a templomfelújítás a közösséget szolgálja”

Sokéves áldozatos munka hozta meg a gyümölcsét amikor 2021. március 11-én aláírásra került a piliscsabai római katolikus templom külső felújításának kivitelezési szerződése a plébánián Tázer Pálné, Mária a Német Nemzetiségi Önkormányzat (NNÖ), Szilágyi Szabolcs atya a Piliscsabai Római Katolikus Plébánia, Hofstadter Tamás a T-Hof Bau Kft. képviseletében és Styevola István projektgazda jelenlétében. Az alap műszaki tartalom vállalkozói díja, mely a toronysisak és a főhomlokzat felújítását tartalmazza, 165 millió forint és az opciós tételek vállalkozói díja, mely a többi homlokzat felújítását és egyéb kiegészítő munkálatokat tartalmazza, 80 millió forint. A toronysisak és főhomlokzat felújításának várható befejezése 2021. szeptember hó, a többi homlokzat tekintetében nem áll rendelkezésre forrás ezért ennek a munkarésznek az elvégzése feltételes.  

Közel hét éve fogalmazódott meg az igény, hogy a piliscsabai templom leromlott külső állapotát mielőbb felül kell vizsgálni és a szükséges állagmegóvási beavatkozásokat meg kell tenni. Először „csak” a toronysisak felújítása volt a kitűzött cél. 2015-ben Száraz László plébános és segítői forrás biztosítása érdekében pályázatot nyújtott be a Nemzeti Erőforrások Minisztériumához és Piliscsaba Város Önkormányzatához támogatás biztosítása érdekében. Mindkét fél nagyságrendileg 5-5 millió Forint támogatásáról biztosította a Plébániát, de sajnos a Székesfehérvári Egyházmegye nem tudta a költéségvetéséből biztosítani a közel 10 millió forintos önrészt a munkálatok megkezdéséhez. Azonban az előkészítő munkák folytak tovább a háttérben, bevonva több tervezőt, főépítészt és az általam vezetett Településfejlesztési bizottságot. A jelenlegi felújítás alapjául szolgáló részletesen kimunkált és engedélyeztetett terveket Horváth Róbert és Kauser Tibor készítette a Plébánia megbízásából.

Tázer Pálné az NNÖ elnöke és Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára személyes kapcsolattartásnak eredményeként megfogalmazódott, illeszkedve a templomfelújítások sorába, a piliscsabai templom külső felújításának lehetősége, túlmutatva a korábbi állagmegóvási intézkedéseken. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. áprilisában, majd 2019. novemberében és 2020. októberében kérelmet nyújtott be a helyi német nemzetiségi közösség hitélete szempontjából jelentős piliscsabai római katolikus templom felújításának támogatására az Emberi Erőforrások Minisztériumába. Mindhárom kérelem jóváhagyását követően a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint Támogató közreműködésével, támogatói okiratok kerültek aláírásra. A beruházás megkezdését Ritter Imre az országgyűlés német nemzetiségi képviselője is támogatta. A támogatás összege kérelmenként 50.000.000.-Ft, így összesen 150 millió forint áll rendelkezésre a Német Nemzetiségi Önkormányzat által a források biztosítására. A hiányzó közel 40 millió forint forrást a Székesfehérvári Egyházmegye biztosítja a 2021. évi költségvetése terhére. Az opciós tételek, oldal homlokzatok felújításának megvalósításához szükséges forrás biztosítása közös feladatunk, melyben ezúton is szeretném kérni minden segíteni tudó magánszemély, cég, egyesület támogatását a hiányzó 80 millió forint biztosítására, természetes mindemellett pályázunk tovább a teljes felújítás érdekében.

2020. februárjában első körben, (ez az eljárás eredménytelen lett) majd 2020. októberében másodkörben, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Piliscsabai Római Katolikus Plébánia együttműködési megállapodása aláírását követően, közbeszerzést írtak ki a toronysisak és a teljes homlokzat felújítására. A legkedvezőbb érvényes ajánlatott a T-Hof Bau Kft. adta, korábbi referenciái között szerepel a kőszegi Bencés Rendház, a Páduai Szent Antal Ált. Isk. tornacsarnok építése, székesfehérvári Szent Sebestyén templom felújítása.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Piliscsabai Római Katolikus Plébánia külön-külön a piliscsabai templom felújításával kapcsolatban, mint beruházók érdekeinek általános képviseletére Styevola Istvánt kérték fel. A műszaki ellenőri feladatokat Laza Zoltán, az NNÖ műszaki képviseletét Koós Gábor fogja ellátni. A tervezői művezetést Kauser Tibor végzi.

 

Styevola István