Piliscsabai Nagytemplom főhomlokzatának felújítása

Hírek

Piliscsabai Nagytemplom főhomlokzatának felújítása

Az ősök tisztelete, épített örökség és katolikus hagyományok védelme vezette az 1991-ben alakult Piliscsabai Német Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy a hitélet és közösségi élet egyik fontos, helyi színterének felújításából aktívan kivegye a részét. A II. Világháború pusztításai után sokáig kellett várni az első, jelentősebb felújítása, de ez is a németségnek volt köszönhető. 1946 márciusában több mint 1000 piliscsabai svábot telepítettek ki a háború utáni kollektív bűnösség elve alapján.  Nem szakadtak meg a családi és a baráti kapcsolatok. 1981-ben ünnepeltük a Nagytemplom 200 éves évfordulóját és az ünnepre a hazalátogató kitelepítettek adományaiból újrafestették a Nagytemplom homlokzatát. 2000-ben a templombelső is megújult a nemzetiségeknek hála. Az apszis 2 ólomablakának megszépülését a német és a szlovák nemzetiség karolta fel.

2019-ben levélben fordultunk Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárhoz. Pályázatainkban kiemeltük, hogy a nemzetiségi identitásunk megőrzéséhez elválaszthatatlan a katolikus hit megélésének helyszíne, közösségi terünk, a templom, melynek felújítását a szívünkön viseljük. A már nagyon rossz állapotú Nagytemplom felújítási munkálatai  két nyertes, összesen 100 millió, és a 2020-ban újabb pályázat útján elnyert  50 millió forint támogatással, végre elkezdődhettek. Közel 40 millió forintnyi támogatást biztosított a Székesfehérvári Egyházmegye.  A felújítási munkálatok az első ütemben a templomtorony főhomlokzatán, a toronysisakon és az oldaloltárok vonaláig az oldalhomlokzaton folytak. Lábazati kőelemeket és a főbejárat kapuját szakrestaurátor újította fel. Az oldalhomlokzat két ólomüveg ablakának felújítási költségeit a szlovák és a német önkormányzat állta. A falak a kőlábazat vonala alatt az érintett szakaszon injektálásos vízszigetelést kaptak. A torony ablakai is megújultak. Vakolatjavítási, kőrestaurálási munkafolyamatok után megtörtént a torony régi ácsszerkezetének bontása, majd helyére került az új, barokk toronysisak is. A piliscsabai katolikus templom így 47,25 méteres magasságával Magyarország egyik legmagasabb temploma lett. A felújítás nem áll meg.  Idén ismét pályáztunk és újabb 100 millió forint támogatásnak köszönhetően a projekt 2022-ben tovább folytatódhat.

 A templom mindenkié. Büszkék vagyunk rá, hogy a felújítás sikere érdekében széleskörű összefogás jött létre. A település lakói, számos szakember, civil szervezet és nemzetiségi önkormányzat segítette munkánkat. A projekt megérintette a település minden lakóját. Köszönet mindenkinek a támogatásért, mert a templom mindannyiunké!

Képek: Szabó János

Tázer Pálné

Piliscsabai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke