Piliscsaba, Nagytemplom - kész az I. ütem jöhet a folytatás „a templomfelújítás a közösséget szolgálja”

Hírek

Piliscsaba, Nagytemplom - kész az I. ütem jöhet a folytatás „a templomfelújítás a közösséget szolgálja”

Lezárult a piliscsabai Nagytemplom kivitelezési munkálatainak első üteme, mely magában foglalta a toronysisak és a főhomlokzat külső felújítását. Az épület így 47,25 méteres magasságával Magyarország egyik legmagasabb templomává vált.
Az alap műszaki tartalom értéke 165 millió forint, a szükséges kapcsolódó új feladatoké 2,3 millió forint, az elrendelt pótmunkáké pedig 5,6 millió forint volt. Az előre tervezett szükséges forrás 181,5 millió forint volt, melyet nem mind használtunk fel, így közel 8,6 millió forint megtakarítást eszközöltünk, köszönhetően a szigorú pénzügyi és műszaki kontrollnak. Ezúton szeretném megemlíteni azok munkáját és segítő szándékát, akik részt vettek a projekt előkészítésében és az első ütem lebonyolításában.
Tázer Pálné, Mária, a Piliscsabai Német Nemzetiségi Önkormányzat (PNNÖ) elnöke sváb, hitéleti kapcsolattartása és munkássága eredményeként nyílt meg a lehetőség a templom felújítására háromszor 50 millió forint támogatáson keresztül. Emellett tevékenyen részt vett a heti kooperációkon.
Szilágyi Szabolcs atya, a Piliscsabai Római Katolikus Plébánia plébánosa mindvégig támogatta a projektet, és a Székesfehérvári Egyházmegye részéről a projekt első üteméhez hiányzó, közel 25 millió forint forrás biztosítása érdekében is eljárt.
Horváth Róbert és Kauser Tibor a plébánia megbízásából elkészítették a tervdokumentációt és végig felügyelték tervezői művezetés formájában a kivitelezést. Külön kiemelném Horváth Róbert elegáns és esztétikus geometrikus vonalvezetését, mely a toronysisak új formájának kialakítását lehetővé tette, ezzel Piliscsaba épített környezetének ékes elemévé emelte ki a Nagytemplom épületét.
Koós Gábor a német nemzetiségi önkormányzat felkérésére, térítésmentesen vállalta a projekt műszaki, szakmai figyelemmel kísérését, és sokat segített abban, hogy a leggazdaságosabb megoldásokkal a kellő műszaki paraméterek betartása mellett haladjanak a munkálatok.
Laza Zoltán a plébánia megbízásából a kivitelezés műszaki ellenőri feladatait látta el és segítette munkámat a teljesítések elfogadásának vonatkozásában.
Kozma Róbert a jogi és közbeszerzési tanácsadást végezte, sokéves, példaértékű munkájával kapcsoltban áll a városi önkormányzattal, és jelen projektben is a maximumot nyújtva segítette a jogi kérdések tisztázását.
Piliscsaba Város Önkormányzata átvállalta a közbeszerzés 2,5 millió forintos díját, valamint biztosította a toronysisak építéséhez szükséges helyszínt.
T-Hof Bau Kft. és alvállalkozói végezték a kivitelezést. A piaci környezet drasztikus változásait leküzdve, olykor nagy tempóban, olykor némi belassulással, de eredményesen elvégezték a felújítás első ütemét.
Wutka Lászlót kértem fel a tárgyi projekten kívül az ólomüveg ablakok javítására és cseréjére, amit Piliscsaba német és szlovák nemzetiségi önkormányzatai finanszíroztak felajánlásként a Nagytemplom javára.
Szabó János nagy örömmel fogadta el kora tavaszi felkérésemet, és a teljes projekt folyamatát a szerződéskötéstől a befejezésig szinte napi szinten végigkísérte, fényképeivel megörökítette mindannyiunk számára.
A második ütem közbeszerzési eljáráson belüli megindításának határideje 2021. december 31., amihez a szükséges források biztosítása folyamatban van. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a toronysisak felemelésének napján személyesen is a folytatásra buzdított, ezért pályázatot nyújtunk be a második ütem finanszírozására.
Szeretnék köszönetet mondani azoknak a jószándékú adakozóknak, akik a Piliscsaba Római Katolikus Plébánia számlájára adományt juttattak el 4,7 millió forint összegben. A gyűjtés nem zárult le. Az összegyűlt összeget a Nagytemplom projektben nem szereplő tételekre, az épület körüli járda építésére és környezetrendezésre szeretnénk fordítani.
Végezetül néhány gondolat az áltatam végzett munkáról. A felújítás során kapcsolatot tartottam a projekt támogató szervezetével és a finanszírozóval, illetve koordináltam a források szabályos és gazdaságos elköltését, valamint az előkészítők és a projektben részt vevők munkáját, azzal a céllal, hogy értékesebb legyen Piliscsaba épített környezete és városképe. A felkérést pro bono publico, a közjó érdekében, felajánlásként fogadtam el.
 
Styevola István
projektgazda
 
Fotó: Szabó János