Pályázat

Hírek

Pályázat

Egyesületünk NEMZ-CISZ-20-160 pályázati azonosítószámon 900.000.- forint működési támogatást kapott. A kapott támogatás hozzájárult megtartható rendezvényeink magas színvonalához.A rendezvényeinken helyszínt adó konyhába már rég óta szerettünk volna új eszközöket vásárolni, ezt is lehetővé tette a támogatás.

Január 18-án sváb hagyományok szerint disznóvágást szerveztünk. A programnak nagy sikere
volt. A gyerekek megismerhették a folyamatokat, kolbászt, hurkát töltöttek. Este disznótoros
vacsorára vártuk a város lakosságát. A januári egyesületi ülésen elnök asszonyt és a német
nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettesét köszöntöttük hetvenedik születésnapja
alkalmából és előkészítettük a tisztújító közgyűlést, mely február 21-én zajlott le. Február 25-
én farsangot temettünk, a német nemzetiségi iskola tanulóinak fánkkal kedveskedtünk.
Március elején elkezdtük előkészíteni a kitelepítési megemlékezést, melynek dátuma március
28-a lett volna, azonban a járványügyi helyzet már nem tette lehetővé ennek megtartását.
Ugyanígy az április 18-ára tervezett borverseny, a május 31-i hősök napi koszorúzás, a június
19-21-re tervezett testvérvárosunk Möckmühl városának Stadfestjére (városi ünnepségére)
való utazásunk is elmaradt. Június 14-én Úrnapján a virágsátor állítást a templom oldalában a
szabadban vállalni tudtuk. Júliusban, augusztusban és szeptemberben megtartottuk az
egyesületi ülésünket, ahol még próbáltuk bizakodóan szervezni az október 3-ra tervezett
szüreti felvonulást és bált. Azonban ez is meghiúsult, mert a szakiskola ami 28 éve helyet ad a
bálnak, az újabb pandémiás helyzet miatt nem tehette, hogy bérbe adja. Ezt a nevünkhöz
kötődő legnagyobb városi, a szervezésben is többszereplős rendezvényünket 29 év óta
először nem tudtuk megtartani. Már hagyománnyá vált az is, hogy minden évben kiadunk egy
naptárt, valamilyen az egyesülethez, a svábsághoz kötődő tematikával. Kutatómunkát
folytattunk, történeteket, képeket kerestünk régi piliscsabai sváb családokhoz kötődő
mesterségekről. A temetőben a régi sírokat ápoljuk, illetve van jó néhány sírtábla, amit
szeretnénk a temető egy részében "kiállítani". Ennek a tervezésén is munkálkodtunk 2020-
ban.
A kapott támogatás hozzájárult megtartható rendezvényeink magas színvonalához. A
rendezvényeinken helyszínt adó konyhába már rég óta szerettünk volna új eszközöket
vásárolni, ezt is lehetővé tette a támogatás. A szabadban megvalósuló rendezvényeinkhez a
pályázat lehetővé tette jó minőségű asztalok és padok beszerzését. Ebből a forrásból
tagjainkat köszönteni tudtuk név- illetve kerek születésnapjuk alkalmából. Sajnos az
egyesület tagjai 2020-ban kevés programon tudtak részt venni. Egy fúvószenekari szabadtéri
koncerten voltunk, ennek buszköltségét a pályázatból finanszíroztuk.
A meglévő civil szervezeti kapcsolatainkat ha nem is személyes találkozásokkal, de
megőriztük. Tartottuk a kapcsolatot a helyi német nemzetiségi iskola pedagógusaival is az
omline oktatás alatt, segítettük a népismeret órákat.