Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja – Úrnapi virágsátor állítás Piliscsabán

Hírek

Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja – Úrnapi virágsátor állítás Piliscsabán

Úrnapja a legünnepélyesebb hitvallás, az Egyházhoz tartozás kifejezésének alkalma a piliscsabai katolikus hívők számára is. A pünkösd kettős ünnepe utáni tizedik napra esik. Ezen a napon „Krisztus titokzatos testét” (Corpus Christi Mysticum), az Oltári Szentséget ünnepli az egyház. Mint sok egyházi ünnephez, az Úrnapjához is rengeteg babonás szokás is kapcsolódik.

    Az ünnep fő eseménye a körmenet, amelyen körülhordozzák az Oltári Szentséget. A körmenet útvonala mentén zöld ágakból készített négy sátrat ( a négy égtáj felé ) állítanak fel szentek szobraival, hogy a körbehordozott oltári szentséget, az imákat és az áldást méltóképen fogadhassák. A baldachin alatt vitt Oltári Szentség - útvonala a Nap éves pályáját jelképezi. Az oltárok lombsátrai elé virágszirmot szórnak. A szirmokból kirakott jelképek, virágszőnyeg (másutt széna- és illatos füvek terítik be a körmenet útvonalát) és a díszítésre szolgáló zöld ágak varázserejű „szentelményeknek” számítottak. Hasonló hatást tulajdonítottak nekik, mint más ünnepek megszentelt növényeinek, például a szentelt barkának, szentelt búzának. Őszintén hitték, hogy betegség és villámcsapás ellen megvédi az otthont, az állatokat. A körmenet után bárki a sátrakhoz járulhatott, és vihetett az Oltári Szentség által megáldott virágokból, ágakból, szirmokból, a szentek szobrait díszített koszorúkból, hogy haza vigye, szeretteinek ajándékozza, vagy a temetőbe, sírokra tegye.

    Piliscsabán nem csak az egyházhoz tartozás alkalma az Úrnapjának megünneplése, hanem a különböző közösségek összetartozásának jelképe is. A régi szokás szerint négy sátor készült, a magyar, a szlovák, az ifjúsági és a német. Reggel a készítés, díszítés során hagyomány már, hogy segítik egymást az önkéntesek virággal, munkával, jókedvvel is! Az adomány szívből jön, és őszinte, mint az Úrnapi körmenet énekei. Magyarul, szlovákul és németül. A körmenet után a német sátoron sem maradt sok virág, elajándékoztuk, vittünk haza, a temetőbe, a Zöld- és a Hajnári-kereszthez az őseink emlékére. Köszönjük a Piliscsabai Németek Kulturális Egyesülete tagjainak a rengeteg virágot, munkát, segítséget és a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatását.

Képek, szöveg: Bőhm Krisztina / kulturális referens

Tags: