Búcsú Bálintné Schweifer Zsuzsannától

Hírek

Búcsú Bálintné Schweifer Zsuzsannától

Egy élet lezárult, egy szív megszünt dobogni. Egy olyan szív szűnt meg dobogni, mely családja mellett Piliscsabáért is dobogott. A gyász alkalmával mindig elgondolkozunk az eltávozók életén. Zsuzsa néni életét családjának és szeretett szülőfalujának, Piliscsabának szentelte. Fiatal korától egészen nyugdíjazásáig anyakönyvvezetőként dolgozott a településen, a Római Katolikus Egyházközségnek és a Piliscsabai Németek közösségének is aktív tagja volt. Ő még ahhoz a generációhoz tartozott -és sajnos egyre kevesebben vannak már közöttünk-, akik Piliscsaba valódi értékeit ismerték és őrízték. Az ősöktől megörökölt értékek, hagyományok iránti tisztelete példaértékű volt. Ezeknek az értékeknek a megőrzése és továbbadása volt életének egyik legfőbb célja. Kitörölhetetlen emlékként élnek bennem azok a beszélgetések, ahol Zsuzsa néni és az ő, vagy még idősebb generációhoz tartozó Csabaiak a múltról beszélgettek, és ismertettek meg minket fiatalabbakat őseink életével, azokkal a hagyományokkal melyeket nekünk is tovább kell adnunk, és tanítottak meg minket azon értékek iránti tiszteletre, melyek Piliscsabát oly sok ember számára vonzóvá teszik. Hatalmas ismeretanyagot vitt most magával. Jó lett volna többet beszélgetni, de legalább még egyet. Zsuzsa néni előttünk járt, és példát mutatott. Most rajtunk a sor utódokon, hogy örökségét jól felhasználva folytassuk a munkát!

 

Kedves Jóska bácsi, kedves Odett!

A Piliscsabai Németek nevében őszinte együttérzésemet fejezem ki a hűséges feleség és szerető édesanya elvesztése miatt.

Kedves Zsuzsa néni!

A Piliscsabai Németek soha nem szűnő tisztelettel és hálával emlékeznek Önre, nyugodjon békében!

 

Priegl Gyöngyi

PNKE elnök