24. Hagyományőrző Szüreti Felvonulás és Bál!

Hírek

24. Hagyományőrző Szüreti Felvonulás és Bál!

24. Hagyományőrző Szüreti Felvonulás és Bál! 

Habár egyre több a kulturális és szórakoztató program a településünkön, a 
Hagyományőrző Szüreti Felvonulás és Bál az idén is az egyik legjelentősebb, őszi, városi 
rendezvény volt. A Piliscsabai Németek Kulturális Egyesülete már 24. éve szervezi a 
hagyományosan minden október első szombatjára eső Szüreti felvonulást és Bált a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola 
A város apraját-nagyját, Polgármester urat, Alpolgármester asszonyt, a városi és 
nemzetiségi önkormányzatok képviselőit, valamint Piliscsaba testvérvárosainak küldöttségeit 
süteménnyel, borral és ünnepi műsorral köszöntöttük, míg a felvonuló gyerekek a 
lovaskocsikat, autókat díszítették. A szüreti műsorban a Benedek Elek és a Napsugár Óvodák 
nemzetiségi csoportjai adtak elő verseket, dalokat, majd a Hauck János Német Nemzetiségi 
Általános Iskola diákjai nemzetiségi táncokat mutattak be. 
A szüreti műsor után kisbírónk, Balogh Sanyi ízes, vidám beszéddel kihirdette a 
mulatságot. Minden évben a Bíró és Bíróné vezetésével, felügyeletével indul a menet és 
nyitótáncukkal kezdődik az esti bál. Őket Balogh Dániel és Zajzon Vivien személyesítette 
Lakóközösségek, baráti társaságok, civil szerveztek vendégelték meg a felvonulókat, 
zsíros kenyeret, bort, süteményt kínáltak a Kálvária u.- Új u. – Fő út – Sportpálya – Szállás u. 
A szervezők, a támogatók és a megállók során segédkező rengeteg önkéntes nevében 
minden felvonulónak, vendégünknek köszönjük, hogy segítettek nekünk ezen a vidám napon 
nem csak a hagyományok őrzésében, hanem a hagyomány igazi megélésében is! Jövőre is 
számítunk mindenkire!
A kisbíró beszédét és még több képet a www.piliscsabainemetek.hu honlapunkon találnak.
Bőhm Krisztina / kulturális referens

Szüreti felvonulás és Bál 2015 – Kisbíró beszéde

Szüreti felvonulás és Bál 2015 – Kisbíró beszéde

Közhírré tétetik!!! 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szüreti mulatságon mindenki 
mértékkel és tartózkodással igyon! Mérték a vödör, tartózkodás az asztal alatt! 
Tapasztalatokat a kocsmákban lehet szerezni!

Az állattartók érdekében mindenkitől segítséget kérünk a kvóták 
betartásához! Különösen a nagy ívóktól kérünk önmérsékletet, hogy túlzottan ne 
szaporítsák a disznók számát! 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy ismét van sintér a faluban! Felhívjuk 
az italos emberek figyelmét, hogy közterületen ne közlekedjenek négykézláb, 
mert begyűjtethetik őket is!

Adatik tudtára kicsinek és nagynak
Kinek van még füle, kikiáltom annak!

Az Úr 2015-ik esztendejében
Nem üldögélünk bánatosan, tétlen!

Szóljon gyorsan mindenki, sógornak komának,
Eljött az ideje a szüreti mulatságnak.

Itt mulat a város apraja és nagyja
Búját és bánatát mind otthon hagyja!

Bor folyik a csapból, ihatja, ki bírja.
Részegségért ki-ki csak magát okolja!

Kisbíró mostan a híreket dobolja,
Hogyan és mi történt versbe szedve mondja!

Itt feszít mellettem bíró uram maga,
Szép szál a termete, mindenki láthassa.

Én sem vagyok éppen akármilyen,
Tekintélyt kell adni a nehéz időben.

Szüreti felvonulás és Bál 2015 – Kisbíró beszéde
Bíróné itten a legszebbik asszony,

Uccu most minékünk egy kancsó bort hozzon!
Emeljük poharunk Piliscsaba népére.

Bőven gyarapodjék ezen esztendőbe.
Piliscsaba várost lakja jópár-ezer lakó,

Mindegyikük kedves, dolgos, jóravaló.
Van még rajtuk kívül jószág, és járművek.

Egyikük dudál, másikuk meg béget. 
Adatik tudtára kicsinek és nagynak 

Kinek van még füle kikiáltom annak!
Idén a legények igen gyengén vótak,

A csabai lányok körül keveset forogtak!
Csabai legény az idei évben, 

Nem sok kárt okozott a szűz menyecskékben.
Elsorvad a falu, nem leszen ez ígyen jó,

Rajta hát legények, mondja a kisbíró!!!
Rátok van bízva, hogy nőjön a lélekszám, 

Ne lankadjon soha legényeknél a szerszám!!
De aki növeli, s szaporítja a várost,

Annak mindannyian dicséretet mondunk!
Adatik tudtára kicsinek és nagynak

Kinek van még füle kikiáltom annak!
A bor nem vízbül van, szőlő annak annya,

Láthassa mindenki, ki torkán csúsztassa.
Isten éltesse hát a város népét!

Szüreti felvonulás és Bál 2015 – Kisbíró beszéde
Befogom már lassan a szám, és egy évig hallgatok,

De még este a bálunkba, komótosan elballagok.
Aki csabai vidám ember, a mulatást soha el nem hagyja,

csak ha kicsit elfárad és a nézése banga.
Akkor löki a kalapját feje búbján hátra,

és táncol egy utolsó jót a Szüreti Bálba’!
Véget ér mondókám, remélem, hogy tetszett!

Leteszem dobomat, és poharat veszek.
Igyon hát mindenki addig, amíg bírja!

Ezen kis rímeket Balogh Sanyi mondta.

 

A képeket Radó István és Szabó János készítette.